Konservering av skulptur, monumenter og muralmaleri

Kontaktinformasjon


Skulpturkonservator Joanna Hench AS


Firmaadr.: Fiolveien 55, N-1352 Kolsås


Mob.: +47 95 97 43 63


E-post: konservering@live.no


Org.nr.: NO 923 115 501 MVA

IMG_20200417_084418
20180309_092945
IMG_20190606_133932
IMG_20200129_101404
20170407_135623
IMG_20190603_122408
IMG_20190628_070959
IMG_20191104_074205
20170818_102303
20170519_080544
DSC_0135
thumb_DSC_0052_1024-kopi
DSC_0151
thumb_DSC_0529_1024
20181121_124118
IMG_20200129_101404


Hva kan jeg gjøre for deg?


Konservering av monumentalkunst;

skulpturer, minnesmerker og veggmaleri på mur


Behandlinger:

 • rengjøring/rens
 • reparasjoner
 • liming
 • konsolidering
 • oppmodellering
 • fuge-/mørtelreparasjoner
 • retusjering
 • voksing av bronse


Materialer:

 • marmor, granitt og andre bergarter
 • kunststein (betong)
 • gips
 • terrakotta
 • metaller som bronse, jern/stål og aluminium
 • bemalt mur
 • bemalt skulptur
 • andre materialerDet kan være stort eller smått, innendørs eller utendørs.

Bevaring av verdier


Å konservere er å bevare - å hindre ødeleggelse


Preventiv konservering og enkelt vedlikehold er til det beste for enhver ting. Men når skaden er skjedd og noe må gjøres, så finnes konservatoren der. Med spesialist-kompetanse på sin materialgruppe. Med forståelsen for materialets kjemiske oppbygging, nedbrytningsfaktorer, behandlingsmaterialenes virkning på mikronivå og forståelsen for kunstverkets eller monumentets verdi. Det være seg økonomisk verdi, kunstnerisk verdi, historisk verdi, eller affeksjonsverdi.

 

Bakgrunn:

Tidligere utdannelse innen utøvende kunst, arkeologi, geologi og bygningsrestaurering. Konserveringsutdannelse fra monumentalkunstlinjen på Det kgl. danske kunst-akademis konservatorskole i København. Ansettelser ved Vigeland-museet, Oslo kommunes kunstsamling og Kunst-industrimuseet. Oppdrag for privatpersoner og store institusjoner som Nasjonalmuseet og Universitetet i Oslo. Løpende ansvar for vedlikehold og konservering av skulpturene i Ekebergparken, Tjuvholmen skulpturpark og Peer Gynt-parken på Løren i Oslo, i tillegg til Kistefos skulpturpark på Jevnaker.


Samlinger av utendørskunst:

Gjennom arbeid, samt deltagelse på flere konferanser om temaet, har jeg spesialisert meg innen drift og vedlkehold av større samlinger av utendørskunst. Flere kommuner har fått sine utendørssamlinger dokumentert og registrert med fokus på tilstand og aktuelle nedbrytningsfaktorer. Dette er et viktig verktøy for å utforme en  prioriteringsliste for reparasjoner og vedlikehold. Flere kommuner har fått en håndbok til bruk i felt, der alle kunstverk står listet sammen med tydelig informasjon om hvordan kommunens driftsfolk kan vedlikeholde hvert enkelt verk. Enkel i bruk, med tydelige illustrasjoner, med informasjon som kan settes rett inn i FDV-planer og med hjelp til å skape gode rutiner.


Opplæring i vedlikehold:

I denne sammenheng har jeg også utviklet et dagsseminar med kursing i drift og vedlikehold av utendørskunst. Kurset er primært beregnet for driftsfolk, men egner seg også godt for ledere, eiere, innkjøpere, kunstkonsulenter, politikere og kunstnere. Kurset er bygget opp for å skape en forståelse for behovet for verdibevaring og en trygget i arbeidet med vedlikehold av kunst. Det gir en enkel tilgang til vanskelig kjemi og fysikk, slik at det dannes et grunnlag for rutinemessig gode valg av de minst skadelige metodene og materialene.


Gjennom vårt arbeid bevarer vi verdier, både for vår egen samtid, og for kommende generasjoner.

Enkeltstående verk:

Grundig dokumentasjon av skader gjennom foto og tekst, tilstandsregistrering og utarbeidelse av tiltaksforslag med tidsestimat. Forslag til preventive tiltak før og etter montering.


Samlinger:

Grundig dokumentasjon av skader gjennom foto og tekst, tilstandsregistrering og utarbeidelse av tiltaksforslag med tidsestimat. Vurdering av nedbrytningsgrad og akutte tiltak i prioritert rekkefølge. Utarbeiding av vedlikeholdsplaner og vaskeanvisning for samlingen. Forslag til preventive tiltak før og etter montering.


Prosjektering:

Hjelp til søknad om økonomisk støtte. Innhenting av tilbud fra håndverkere og andre faggrupper med kompetanse innen bevaring av verdifulle gjenstander.

 

Forundersøkelse:

Undersøkelser og prøvetaking i forbindelse med fargelag på bemalte overflater, smuss og biologisk vekst. Testing av metoder og materialer før større tiltak.

 

Preventiv konservering:

Preventive tiltak rundt montering, avskjerming og klimakontroll.


Kurs:

Kurs i drift og vedlikehold av utendørskunst for driftsfolk, innkjøpere og eiere. Jus, vedlikehold og materialkunnskap.