Konservering av skulptur, monumenter og muralmaleri

Bevaring av verdier

 

Å konservere er å bevare - å hindre ødeleggelse

 

Preventiv konservering og enkelt vedlikehold er til det beste for enhver ting. Men når skaden er skjedd og noe må gjøres, så finnes konservatoren der. Med spesialistkompetanse på sin materialgruppe. Med forståelsen for materialets kjemiske oppbygging, nedbrytningsfaktorer, behandlingsmaterialenes virkning på mikronivå og forståelsen for kunstverkets eller monumentets verdi. Det være seg økonomisk verdi, kunstnerisk verdi, historisk verdi, eller affeksjonsverdi.

Bakgrunn:

Tidligere utdannelse innen utøvende kunst, arkeologi, geologi og bygningsrestaurering. Konserveringsutdannelse fra monumentalkunstlinjen på Det kgl. danske kunstakademis konservatorskole i København. Ansatt ved Vigeland-museet, Kunst i Oslo (Oslo kommunes kunstsamling) og Kunstindustrimuseet. Oppdrag for privatpersoner og store institusjoner som Nasjonalmuseet og Universitetet i Oslo. Løpende ansvar for vedlikehold og konservering av skulpturene i Ekebergparken, Tjuvholmen skulpturpark og Peer Gynt-parken på Løren i Oslo, i tillegg til Kistefos skulpturpark på Jevnaker.

 

Samlinger av utendørskunst:

Gjennom arbeid, samt deltagelse på flere konferanser om temaet, har jeg spesialisert meg innen drift og vedlkehold av større samlinger av utendørskunst. I samarbeid med kulturavdelingen i Sandnes kommune, har jeg gjennomført en av landets første fulle gjennomganger av en kommunes samling av utendørskunst. Samtlige utendørs kunstverk og monumenter er vurdert med fokus på tilstand og aktuelle nedbrytningsfaktorer. Ut ifra dette ble det skrevet en prioriteringsliste. Sandnes kommune har også fått en håndbok til bruk i felt, der alle kunstverk står listet sammen med tydelig informasjon om hvordan kommunens driftsfolk kan vedlikeholde hvert enkelt verk. Enkel i bruk, med tydelige illustrasjoner, med informasjon som kan settes rett inn i FDV-planer og med hjelp til å skape gode rutiner.

 

Opplæring i vedlikehold:

I denne sammenheng har jeg også utviklet et dagsseminar med kursing i drift og vedlikehold av utendørskunst. Kurset er primært beregnet for driftsfolk, men egner seg også godt for ledere, eiere, innkjøpere, kunstkonsulenter, politikere og kunstnere. Kurset er bygget opp for å skape en forståelse for behovet for verdibevaring og en trygget i arbeidet med vedlikehold av kunst. Det gir en enkel tilgang til vanskelig kjemi og fysikk, slik at det dannes et grunnlag for rutinemessig valg av de minst skadelige metodene og materialene.

 

Gjennom vårt arbeid bevarer vi verdier, både for vår egen samtid, og for kommende generasjoner.

Hva kan jeg gjøre for deg?

 

 

Konservering av monumentalkunst;

skulpturer, minnesmerker og veggmaleri på mur.

 

Behandlinger:

 • rengjøring/rens
 • reparasjoner
 • liming
 • konsolidering
 • oppmodellering
 • fuge-/mørtelreparasjoner
 • retusjering
 • voksing av bronse

 

Materialer:

 • marmor, granitt og andre bergarter
 • kunststein (betong)
 • gips
 • terrakotta
 • metaller som bronse, jern/stål og aluminium
 • bemalt mur
 • bemalt skulptur
 • andre materialer

 

 

Det kan være stort eller smått, innendørs eller utendørs.

 

 

Kontaktinformasjon

 

 

Skulpturkonservator Joanna Hench

Fiolveien 55

1352 Kolsås

 

Mob.: +47 95 97 43 63

 

E-post: konservering@live.no

 

Org.nr.: NO 992 90 3031 MVA

 

 

 

 

 

Enkeltstående verk:

Grundig dokumentasjon av skader gjennom foto og tekst, tilstandsregistrering og utarbeidelse av tiltaksforslag med tidsestimat. Forslag til preventive tiltak før og etter montering.

 

Samlinger:

Grundig dokumentasjon av skader gjennom foto og tekst, tilstandsregistrering og utarbeidelse av tiltaksforslag med tidsestimat. Vurdering av nedbrytningsgrad og akutte tiltak i prioritert rekkefølge. Utarbeiding av vedlikeholdsplaner og vaskeanvisning for samlingen. Forslag til preventive tiltak før og etter montering.

 

Prosjektering:

Hjelp til søknad om økonomisk støtte. Innhenting av tilbud fra håndverkere og andre faggrupper med kompetanse innen bevaring av verdifulle gjenstander.

Forundersøkelse:

Undersøkelser og prøvetaking i forbindelse med fargelag på bemalte overflater, smuss og biologisk vekst. Testing av metoder og materialer før større tiltak.

Preventiv konservering:

Preventive tiltak rundt montering, avskjerming og klimakontroll.

 

Kurs:

Kurs i drift og vedlikehold av utendørskunst for driftsfolk, innkjøpere og eiere. Jus, vedlikehold og materialkunnskap.